THAM GIA CUỘC THI "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG"

Nhằm tuyên truyền rộng rãi Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" đến đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân biết, tham gia hưởng ứng, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang đăng tải toàn văn Thể lệ Cuộc thi.