Từ 1/1/2023 bỏ Sổ hộ khẩu, người dân cần làm gì?

Để việc triển khai thực hiện quy định của Luật cư trú thống nhất, đồng bộ, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an tiếp tục hướng dẫn các bộ, ngành, các phương thức sử dụng thông tin công dân (căn cước công dân) thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Những trưởng thôn “miệng nói tay làm”

Xuân Vân (Yên Sơn) đang dốc sức cán đích nông thôn mới vào năm 2023. Đến thời điểm này, nhiều tiêu chí khó của xã đã cơ bản hoàn thành. Đóng góp vào ...