Các nguyên tắc về quản lý an toàn thực phẩm

Hỏi: Xin anh/chị cho biết, nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam là gì? Nhà nước ta có những chính sách gì về an toàn thực phẩm