Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang Nhiệm kỳ 2016 - 2021

1 Phạm Thị Thúy Hà

Ủy viên BCH Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LHPN tỉnh

2 Phan Thị Minh Tâm        Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh
3 Nguyễn Thị Thanh Xuân   Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
4 Nguyễn Thị Tươi Minh  Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Gia đình - Xã hội - Kinh tế, Hội LHPN tỉnh
5 Bùi Thị Hoa                       Ủy viên BTV, Trưởng Ban Xây dựng Tổ chức Hội, Hội LHPN tỉnh
6 Nguyễn Thị Phương Oanh Ủy viên BTV Hội LHPN tỉnh, Chánh Văn phòng Hội LHPN tỉnh 
7 Mai Thị Phương Thảo  Ủy viên BTV Hội LHPN tỉnh, Phó Chánh văn phòng, Hội LHPN tỉnh 
8 Nguyễn Thị Thu Thủy Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BTV Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
9 Đỗ Thị Thu Hằng Ủy viên BTV Hội LHPN tỉnh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Tuyên Quang
10 Âu Thị Mai    Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11 Nguyễn Thị Thược Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp 
12 Dương Minh Nguyệt  Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang 
13 Ngô Thị Thu Hà Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Phó Tổng biên tập Báo Tuyên Quang
14 Mai Thị Hoàn Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
15 Nguyễn Thị Thu Huyền Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Trưởng phòng Xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
16 Hoàng Thị Huyền      Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Phó trưởng Ban Xây dựng Tổ chức Hội, Hội LHPN tỉnh
17 Bàn Thị Minh Châu     Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Phó trưởng Ban Gia đình - Xã hội - Kinh tế, Hội LHPN tỉnh, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển Tuyên  Quang
18 Trần Thị Lệ Thanh Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đại học Tân Trào
19 Hứa Thị Phương Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lâm Bình
20 Nguyễn Thị Mến Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Na Hang
21 Nguyễn Thị Hồng Ngoan Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hàm Yên
22 Ngô Thị Thu Thủy  Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Sơn
23 Nguyễn Vy Linh Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh
24 Phạm Thị Lệ Thanh Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  
25 Trần Thị Kim Thoa   Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Quyền Giám đốc Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen  
26 Vương Thị Mỵ  Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy
27 Hà Thị Hiền Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa 
28 Hoàng Thị Tuyên Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Thành Long, huyện Hàm Yên 
29 Trần Thị Phương Thảo Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Chủ nhiệm CLB Nữ kinh doanh tiêu biểu phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang