Cần giám sát và làm rõ

"Chính sách nhà ở xã hội là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội nhưng thực tế, việc triển khai nhà ở xã hội còn khoảng cách xa so với mục tiêu đặt ra", Đại biểu Lê Thanh Hoàn - ĐBQH tỉnh Thanh Hóa - nêu vấn đề.