Không để nước đến chân mới nhảy

Năm 2024, Tuyên Quang phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ngay trong những ngày đầu, tháng đầu của năm, các địa phương đã khẩn trương triển khai các phần việc, với tinh thần “Không để nước đến chân mới nhảy”. Chính quyền quyết liệt

Quyết tâm về đích nông thôn mới

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới nhưng với quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra. Cùng với sự quan tâm ủng ...

Độc lạ vườn cam hữu cơ

Theo Quốc lộ 2C, chạy qua khu vực Thủy điện Chiêm Hóa chừng 1 km, nhìn sang mạn hồ bên kia, sẽ bắt gặp một quang cảnh thật thơ mộng, trên bờ là vườn ...