Phụ nữ xã Minh Hương tích cực xây dựng NTM

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn xã Minh Hương (Hàm Yên) đã có nhiều cách làm hay, thiết thực, góp phần xây dựng NTM ở địa phương.