Vận động người dân xóa bỏ hủ tục

Mặc dù mới 35 tuổi, nhưng đảng viên Hoàng Thị Căn (trong ảnh) đã được người dân trong thôn tín nhiệm bầu làm người uy tín trong nhiều năm qua. Đáp ...

Muốn thoát nghèo phải làm kinh tế

Đó là chia sẻ của chị Bàn Thị Thủy (trong ảnh), thôn Nà Chác, xã Năng Khả (Na Hang) khi chia sẻ về mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình. Đi lên từ 2 ...