Để cây mía “ngọt” hơn

Những điều chỉnh về giá thu mua, chính sách hỗ trợ trồng mới, trồng lại... từ Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương đang “kéo” nông dân quay lại với cây mía - thứ cây giảm nghèo, làm giàu một thời. Cây mía đang dần ngọt trở lại với người nông dân nhiều nơi.

Người phụ nữ Mông nhiệt huyết

Đến thôn Phiêng Ten, xã Sinh Long (Na Hang) hỏi thăm chị Sùng Thị Hà, ai cũng biết. Không chỉ là phụ nữ dân tộc Mông tiêu biểu, điển hình về làm kinh ...