Người phụ nữ Mông nhiệt huyết

Đến thôn Phiêng Ten, xã Sinh Long (Na Hang) hỏi thăm chị Sùng Thị Hà, ai cũng biết. Không chỉ là phụ nữ dân tộc Mông tiêu biểu, điển hình về làm kinh tế giỏi, chị Hà được biết đến là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ nhiệt tình, năng động.

Kiên Đài tăng tốc về đích nông thôn mới

Với mục tiêu về đích nông thôn mới trong năm 2021, chính quyền địa phương và nhân dân xã Kiên Đài (Chiêm Hóa) đang tập trung huy động mọi nguồn lực, ...