Phụ nữ xã Minh Quang tích cực phát triển kinh tế

Trong những năm qua, nhờ được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và được hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi từ các Ngân hàng, Chương trình, dự án, hội viên phụ nữ xã Minh Quang, huyện Lâm Bình đã có sự năng động, sáng tạo trong lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Qua đó, đã tự tạo công ăn việc làm ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chính bản thân và gia đình.
 

Hội LHPN xã Minh Quang, huyện Lâm Bình hiện có trên 1.080 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 14 chi hội thôn bản. Bằng sự năng động, sáng tạo, chịu thương, chịu khó học hỏi để phát triển kinh tế, đến nay, tổ chức hội có đã 150 mô hình phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ cho thu nhập  từ 50 triệu đồng/ năm trở lên, trong đó 27 mô hình cho thu nhập trên 80 triệu đồng/năm trở lên. Các mô hình chủ yếu tập trung vào trồng các loại cây ăn quả, sản xuất kinh doanh dịch vụ, chăn nuôi trâu vỗ béo và lợn theo hướng hàng hóa, tổ hợp tác. 

Mô hinh nuôi lợn của gia đình Chị Hoàng Thị Lụa, thôn Bản Pài, xã Minh Quang

Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, trong những năm qua Hội LHPN xã Minh Quang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Đồng thời, hỗ trợ vốn vay từ các Ngân hàng, các chương trình, dự án cho hội viên vay, đầu tư phát triển kinh tế. Đến nay, trong tổ chức hội có 307 thành viên được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ 13,5 tỷ đồng; có 448 thành viên được vay vốn từ Ngân hàng NN&PTNT với dư nợ trên 13,4 tỷ đồng, có 32 hộ đã được vay vốn theo Nghị quyết số 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với tổng số tiền 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn thành lập được 1 tổ Hợp tác xã Mây tre đan với 16 thành viên tham gia. Từ khi thành lập đã tạo thêm việc làm thường xuyên và nâng cao thu nhập cho các thành viên trong tổ với nhiều mẫu mã sản phẩm đa dạng phong phú. Cùng với phát triển kinh tế, hàng năm các chi hội còn giúp đỡ được từ 14 hộ nghèo/năm, góp phần cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả chỉ tiêu giảm nghèo được giao. Với nhiều hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ thiết thực gắn với các mô hình kinh tế hiệu quả, đến nay đời sống của hội viên ngày càng được nâng cao, khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 

Một số mô hình phát triển kinh tế của Hội LHPN xã Minh Quang 

Thời gian tới, Hội LHPN xã Minh Quang sẽ tiếp tục nhân rộng những mô hình điểm, cách làm hay trong phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ học hỏi, từ đó làm thay đổi tư duy, giúp chị em chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình, khuyến khích các chi hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; nhiệt tình tham gia các hoạt động chung vì cộng đồng… góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

 

Cổng TTĐT huyện Lâm Bình

Tin cùng chuyên mục