Tập huấn Đề án “ Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình giai đoạn 2021-2025”

Ngày 25/8/2021, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về hướng dẫn xây dựng mô hình điểm về phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình năm 2021. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh và các huyện, thành phố có 87 đại biểu gồm: cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN các huyện, thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp xã và chi hội trưởng, hội viên phụ nữ được lựa chọn làm điểm thực hiện thu gom, xử lý rác thải tại hộ gia đình.

Tại hội nghị đại biểu đã được báo cáo viên Sở Tài nguyên và Môi trường giới thiệu về tổng quan về rác thải; thực trạng thu gom, xử lý rác thải nhựa sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; đặc biệt được hướng dẫn cụ thể cách thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình. Thông qua lớp tập huấn đã cung cấp kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp nhất là chi hội trưởng trong việc tuyên truyền, hướng dẫn hội viên cách phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình; sau tập huấn mỗi huyện, thành phố thành lập 1 mô hình điểm về thu gom, xử lý rác thải tại hộ gia đình.                   

BAN BIÊN TẬP

Tin cùng chuyên mục