Phối hợp chặt chẽ 4 nội dung ký kết giai đoạn 2022-2027 giữa Tổng cục Chính trị QĐND và Hội LHPN Việt Nam

Đây là nội dung được Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2022 và ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027, giữa Tổng cục Chính trị QĐND và Hội LHPN Việt Nam, diễn ra chiều 29/11, tại Hà Nội.

Bản Bung đoàn kết

Thôn Bản Bung, xã Thanh Tương (Na Hang) nằm trong vùng lõi của rừng đặc dụng Tát Kẻ - Bản Bung. Gần 50 năm trước, một số hộ người Tày đã về đây lập ...

Phát triển nhờ các mô hình kinh tế tập thể

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã tích cực hỗ trợ thành lập nhiều mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ, đồng thời nâng cao hiệu quả ...

Lâm Bình cải tạo vóc dáng đàn dê

Nghề chăn nuôi dê trong những năm qua phát triển mạnh cả về số lượng đàn và số hộ nuôi. Hiện nay, tổng đàn dê của huyện khoảng 3.700 con. Giá bán dê ...