Phụ nữ Tuyên Quang tích cực bảo vệ môi trường

Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm mới nhằm giữ gìn và bảo vệ môi trường. Những hành động của phụ nữ đã làm chuyển biến nhận thức của toàn xã hội trong việc bảo vệ, giữ gìn môi trường "xanh - sạch - đẹp", góp phần tích cực vào phòng, chống rác thải nhựa và biến đổi khí hậu. Tuyên truyền sâu rộng

Chung tay gìn giữ bản sắc văn hóa Dao Tiền

Trong 42 năm qua, vợ chồng ông Lý Văn Tàn và Bàn Thị Tiến ở thôn Khuổi Xoan, xã Hồng Quang (Lâm Bình) luôn miệt mài với việc giữ gìn và quảng bá văn ...