Tuyên truyền bằng tiểu phẩm

Cùng với thông tin qua hệ thống loa truyền thanh, qua văn bản tại các cuộc họp thôn, xã, chị Bàn Thị Vĩnh, dân tộc Dao, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Ngòi Lộc, xã Minh Khương (Hàm Yên) còn cùng với đội văn nghệ xây dựng các tiểu phẩm ngắn để biểu diễn, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo người dân trên địa bàn.

Vận động người dân xóa bỏ hủ tục

Mặc dù mới 35 tuổi, nhưng đảng viên Hoàng Thị Căn (trong ảnh) đã được người dân trong thôn tín nhiệm bầu làm người uy tín trong nhiều năm qua. Đáp ...

Tình mẹ đỡ đầu

Không máu mủ ruột rà, nhưng với tình yêu thương, những người mẹ đỡ đầu thuộc các cấp Hội LHPN huyện Chiêm Hóa đã dang rộng vòng tay yêu thương nhận ...