Tăng cường cung cấp thông tin cho người có uy tín

Thời gian qua, thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng, kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng. Cung cấp thông tin cho người có uy tín vừa là chính sách dân tộc, vừa là nhiệm vụ quan trọng.

Nơi lưu giữ bản sắc văn hoá dân tộc

Với hơn 10 thành viên, những năm qua Đội văn nghệ thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái (Na Hang) đã góp phần tích cực giữ gìn và lan toả bản sắc văn hoá dân ...

Làm mẹ an toàn

Từ ngày 1-7/10 tại 51 tỉnh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn ...

Ông Đường vận động làm đường

Ở Hội Tân, xã Ninh Lai (Sơn Dương), nhiều người vẫn thường gọi ông Mai Tiến Đường bằng cái tên trìu mến: Ông nông thôn mới! Là bởi, ông Đường đã có ...