Bản sắc người Sán Dìu Ninh Lai

Ở Tuyên Quang dân tộc Sán Dìu có khoảng 16.000 người sống tập trung ở 3 xã dưới chân dãy Tam Đảo là Sơn Nam, Thiện Kế, Ninh Lai của huyện Sơn Dương. Cùng với xây dựng nông thôn mới, việc gìn giữ trang phục truyền thống, văn hóa ẩm thực dân tộc được người Sán Dìu rất chú trọng, để mạch nguồn văn hóa truyền thống tiếp tục chảy mãi trong nhịp sống hiện đại.