Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lăng Can nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội, trong những năm qua, Hội LHPN xã Lăng Can, huyện Lâm Bình đã tập trung chỉ đạo các chi hội thôn, bản đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức chi hội. Đồng thời, tạo mọi điều kiện để chị em phát triển kinh tế, cũng như chú trọng thực hiện các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền cơ bản cho các tầng lớp phụ nữ, từ đó, đã tạo nền tảng vững chắc để phong trào Hội phát triển bền vững.
 

Nếu như trước đây, một bộ phận phụ nữ ở xã Lăng Can còn tự ti, chưa mạnh dạn tham gia các hoạt động xã hội, chưa chủ động, tích cực học tập nâng cao trình độ, vươn lên xóa đói, giảm nghèo... thì đến nay, bằng nhiều giải pháp đổi mới phương thức hoạt động công tác của Hội Liên hiệp phụ nữ xã, đa số chị em phụ nữ đều đã khá tự tin, hòa nhập và nâng cao vị thế trong xã hội. Từ việc được tạo điều kiện về vốn vay, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nhiều chị em phụ nữ đã chủ động lựa chọn mô hình phát triển kinh tế theo đúng mong muốn, sở thích, nguyện vọng của bản thân để có thêm thu nhập. Đời sống vật chất được nâng lên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của chị em phụ nữ cũng được duy trì, phát triển thường xuyên. 

Phụ nữ Lăng Can tích cực tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm

Hội LHPN xã Lăng Can hiện có 882 hội viên tham gia sinh hoạt tại 11 chi hội thôn bản. Số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên là 1.124 người. Tỷ lệ thu hút hội viên đạt 85%. Để nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội, Hội Phụ nữ thường xuyên duy trì tổ chức sinh hoạt định kỳ họp Ban Thường vụ mỗi tháng một lần và Ban Chấp hành 3 tháng 1 lần. Đồng thời, tham gia sinh hoạt cùng các chi hội thôn bản, nhằm nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của chị em, cũng như kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở tại chi hội. Chú trọng duy trì các phong trào, mô hình, câu lạc bộ tập hợp hội viên có hiệu quả như: hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ hộ hội viên gặp khó khăn, ốm đau, hoạn nạn, kết quả trong năm 2020, Hội đã giúp đỡ 12 hội viên, với 533 ngày công, trên 10 triệu đồng tiền mặt, 460 bó củi, 612kg gạo. Thực hiện Mô hình “ Phụ nữ Tuyên Quang giúp nhau viên gạch hồng”, Hội đã vận động làm được 4 công trình với 1.200 viên gạch, với 431 hội viên đóng góp cho 4 hộ hội viên. Thành lập được 1 câu lạc bộ Chăm sóc trẻ phát triển từ 0 đến 16 tuổi, với 26 người tham gia, trong đó, có 5 cặp vợ chồng. Song song với đó, Hội còn phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện cho hội viên vay vốn để thực hiện các mô hình phát triển kinh tế như: Chăn nuôi dê, trâu, bò nhốt, trồng rau sạch được duy trì, phát triển. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các chi hội đã ngày càng thu hút được nhiều hội viên quan tâm tham gia. Trong những ngày lễ, Tết giữa các chi hội đã thường xuyên tổ chức giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Có thể thấy, chất lượng hoạt động công tác hội ở Hội LHPN xã Lăng Can đến nay đã từng bước được nâng lên, ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế của chị em phụ nữ trong đời sống xã hội. 

Giúp đỡ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách đã trở thành phong trào đang được lan tỏa sâu rộng trong các Chi hội phụ nữ ở xã Lăng Can 

Để củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của Hội, trong thời gian tới, Hội LHPN xã Lăng Can tiếp tục tạo điều kiện cho các đồng chí trong Ban Chấp hành, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác hội. Đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ  như: hỗ trợ vốn vay, tư vấn việc làm, giới thiệu nghề, hướng dẫn khởi nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích cho phụ nữ; đổi mới nội dung và chất lượng các buổi sinh hoạt hội viên tại các chi hội để thu hút hội viên và nhân rộng các mô hình hay về tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên hiệu quả.

Nguồn TTĐT huyện Lâm Bình

Tin cùng chuyên mục