HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI; PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM XÂM HẠI TRẺ EM VÀ TỘI PHẠM VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022; Ngày 18 - 19/5/2022, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn về phòng, chống mua bán người; phòng, chống tội pham xâm hại trẻ em và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi bằng hình thức trực tuyến tại cầu truyền hình Viettell Tuyên Quang và điểm cầu các huyện, thành phố cho 173 đại biểu là cán bộ chuyên trách Hội LHPN cấp tỉnh; Hội LHPN huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc; chủ tịch Hội LHPN các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với một số chuyên đề:

Quy định của pháp luật về xử lý các hành vi mua bán người; xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi;

Công tác phòng, chống mua bán người; phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; 

Phương thức, thủ đoạn, hành vi và các biện pháp phòng ngừa tội phạm mua bán người; tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

Các đại biểu dự Hội nghị đã tích cực trao đổi, thảo luận làm rõ, cập nhật thêm kiến thức, biện pháp về phòng, chống mua bán người; phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; tham gia viết bài thu hoạch về các kiến thức đã tiếp thu tại hội nghị, liên hệ thực tế tại cơ sở.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

 

Tin cùng chuyên mục