500 sinh viên được tuyên truyền phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao

Sáng 12-4, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Văn phòng Bộ Công an (Cơ quan Thường trực Ban chi đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ),Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để phạm tội cho 500 sinh viên Trường Đại học Tân Trào.

Vận động đoàn viên, hội viên tham gia BHYT

Để đạt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân trong năm 2024 đạt 95,9%, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã tích cực phối hợp với các ngành, địa ...

Phát triển diện tham gia bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là chính sách an sinh của Nhà nước, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan BHXH ...