Bộ Y tế đề xuất công bố hết dịch Covid-19 thuộc nhóm A

Ngày 27-9, Bộ Y tế cho biết đã có Tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19 thuộc nhóm A và bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Đảm bảo an toàn thị trường hàng hóa

Trung thu là thời điểm thị trường hàng hóa trở nên sôi động và có nhiều diễn biến phức tạp. Nhằm kiểm soát chặt các hoạt động kinh doanh trong dịp ...