ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHPN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021-2026 DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHPN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021-2026 DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP, ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU:

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH HỘI LHPN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XVI GỒM 33 ĐỒNG CHÍ.

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HỘI LHPN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XVI GỒM 11 ĐỒNG CHÍ.

Đồng chí Phạm Thị Thúy Hà được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XVI.

Đồng chí Phan Thị Minh Tâm, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Tươi Minh được Đại hội tín nhiệm bầu chức danh phó chủ tịch Hội LHPN khoá XVI.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU DỰ ĐHĐB PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII gồm 11 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết

.

Ban Biên tập

Tin cùng chuyên mục