Hội nghị “Tập huấn nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026”

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng vận động bầu cử dành cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Ngày 29/4/2021, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị “Tập huấn nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026” cho 34 người là nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử. Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã truyền đạt một số nội dung: 

 Giới thiệu về Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Sự cần thiết tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân; Một số quy định về vận động bầu cử và kỹ năng xây dựng, trình bày chương trình hành động, trả lời câu hỏi của cử tri...; Kỹ năng tiếp xúc truyền thông đại chúng và xây dựng hình ảnh cá nhân.

Qua Hội nghị tập huấn, các nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đã được cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản để thực hiện vận động bầu cử trong thời gian tới.

BAN BIÊN TẬP

Tin cùng chuyên mục