THAM GIA THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU TỈNH TUYÊN QUANG - 190 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (1831-2021)”

     Hội LHPN tỉnh tổ chức cho cán bộ, công chức, hội viên phụ nữ tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang  - 190 năm hình thành và phát triển (1831-2021)”.

     Qua việc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung về địa lý - địa danh; lịch sử - sự kiện; danh nhân; Bác hồ với Tuyên Quang … trong 190 năm hình thành và phát triển của tỉnh Tuyên Quang nhằm góp phần:

   Nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ trong các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đối với việc giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống lịch sử và văn hoá của quê hương, đất nước.

Cổ vũ quyết tâm chính trị của các tầng lớp nhân dân xây dựng phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước trong tình hình mới.

Nâng cao hơn nữa niềm tin và lòng tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương. 

           

      

Ban Biên tập

Tin cùng chuyên mục