Hội thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội” năm 2024

Sau gần 03 tháng phát động, đến ngày 05/4/2024, Ban Tổ chức Hội thi đã nhận được 23 sản phẩm dự thi của các tập thể và cá nhân tham gia dự thi thuộc Hội LHPN 7 huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc, Ban Tuyên giáo nữ công - Liên đoàn Lao động tỉnh.

Các sản phẩm dự thi sử dụng ứng dụng phần mềm sẵn có: word, powerpoint; ứng dụng nền tảng số Zoom; Exel… phần mềm, ứng dụng thiết kế trò chơi để thiết kế các nội dung, hình thức sinh hoạt tại chi hội, tổ phụ nữ. Những sản phẩm dự thi tập chung vào các chủ đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, đặc biệt phát huy hiệu quả việc tập hợp phụ nữ tham gia sinh hoạt trên không gian mạng đối với hội viên đi làm ăn xa hoặc khó tập hợp. Kết quả đã có 23 sản phẩm gửi dự thi cấp tỉnh, trong đó có 8 sản phẩm tham gia dự thi theo hình thức cá nhân và 15 sản phẩm dự thi theo hình thức tập thể. Ban Giám khảo đã chấm và thống nhất lựa chọn 5 sản phẩm để tham gia dự thi cấp Trung ương.

 

Ban Biên tập

Tin cùng chuyên mục