Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Chương trình

Ngày 25/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 387/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng học, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030" với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục