Thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang

Ngày 27-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng thẩm định nội dung tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang đã họp thẩm định nội dung tài liệu lớp 1, lớp 3, lớp 7 và lớp 10.
 

 Các đại biểu dự họp thẩm định nội dung tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang.

Các đồng chí: Đỗ Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thẩm định; Mai Đức Thông, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp. Dự họp có các thành viên Ban Biên soạn tài liệu, thành viên Hội đồng thẩm định là các chuyên gia, cán bộ đến từ các cơ quan chuyên môn, giảng viên, giáo viên trường Đại học Tân Trào và các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

 Các thành viên Hội đồng thẩm định và đại biểu trao đổi về nội dung các tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang.

Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1, lớp 3, lớp 7 và lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn. Các thành viên Ban Biên soạn là các nhà giáo có kinh nghiệm trong công tác biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, giáo viên cốt cán của tỉnh và cán bộ của một số sở, ngành liên quan. Nội dung tài liệu đã cung cấp những thông tin khái quát về vị trí địa lý, kinh tế, văn hóa, môi trường, du lịch, lịch sử truyền thống…gắn với mảnh đất, con người Tuyên Quang. Đồng thời, tài liệu đã được soạn thảo theo đúng khung nội dung giáo dục địa phương quy định trong chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm tính cơ bản, khoa học, thiết thực, phù hợp với thực tiễn của địa phương…

 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Hồng Thanh phát biểu tại cuộc họp thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Mai Đức Thông, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu ý kiến.

Các thành viên Hội đồng thẩm định đã góp ý, đánh giá tài liệu giáo dục địa phương lớp 1, lớp 3, lớp 7 và lớp 10 và thống nhất đồng ý thông qua nhưng cần chỉnh sửa một số nội dung, hình ảnh cho phù hợp. Việc tổ chức thẩm định nhằm xây dựng, hoàn thiện tài liệu giáo dục địa phương có chất lượng cao để đưa vào giảng dạy trong năm học 2022-2023 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục