Vươn tới tầm cao mới

Trải qua 189 năm hình thành và phát triển, Tuyên Quang - vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, có vị trí chiến lược quan trọng của Tổ quốc vẫn luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực, vững bước cùng cả nước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Hiệu quả các mô hình kinh tế ở An Khang

Khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường, nhiều mô hình phát triển kinh ...

Sơn Dương phát triển vùng dưa chuột

Thành công từ mô hình sản xuất dưa chuột tại 2 xã Vĩnh Lợi, Văn Phú, huyện Sơn Dương đã triển khai nhân rộng mô hình này. Mô hình có sự liên kết sản ...