Nói dân nghe làm dân tin

Công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng và không dễ dàng của Đảng. Dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn hơn nhiều. Giai đoạn ...

Chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em nghèo

Với mong muốn không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, mang đến cái Tết Trung thu vui tươi, ấm áp cho trẻ em có hoàn ...