Hạnh phúc của người mẹ khiếm thính

Dù không thể nghe và cảm nhận hết âm thanh của cuộc sống nhưng mẹ đơn thân Nguyễn Thị Thủy, tổ dân phố Bản Khiển, thị trấn Lăng Can (Lâm Bình), không ...