Hội LHPN Việt Nam ra thư ngỏ kêu gọi vận động "Triệu phần quà san sẻ yêu thương tiếp sức phụ nữ và trẻ em miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19"

Ngày 24/8/2021, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã ra thư ngỏ kêu gọi vận động nguồn lực thực hiện "Triệu phần quà san sẻ yêu thương tiếp sức phụ nữ và trẻ em miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19".

 

 

Trung ương Hội LHPN Việt Nam

Tin cùng chuyên mục