Sơn Dương báo cáo nội dung thông tin phản ánh của báo điện tử phapluatplus.vn

UBND huyện Sơn Dương vừa có báo cáo Số: 205/BC-UBND, báo cáo về nội dung thông tin phản ánh của Báo Điện tử phapluatplus.vn, với nội dung xả nước thải của Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương đăng tải ngày 3-4.

Nhà máy đường tại xã Hào Phú, huyện Sơn Dương đã được UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 04/6/2012. Theo Công văn số 103/CV-ĐSD ngày 2/4/2024 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương về báo cáo thu gom, xử lý nước thải thì nước thải chỉ phát sinh trong thời gian sản xuất. Thời gian sản xuất vụ 2023-2024 là 56 ngày (bắt đầu ngày 5/01/2024, kết thúc sản xuất vào ngày 30/3/2024). Tại thời điểm kiểm tra ngày 1/4/2024, Công ty đã kết thúc sản xuất vụ 2023-2024. Tuy nhiên qua kiểm tra 2 điểm xả nước thải của Công ty cho thấy nước thải ra hồ sinh thái có màu vàng đục.

Về nội dung này, Công ty đã giải trình do sau khi kết thúc sản xuất, Công ty đang trong quá trình kiểm tu thiết bị, thử lạnh tổng thể toàn bộ dây truyền sản xuất bao gồm thiết bị lò hơi, nấu đường, các thiết bị bốc hơi, thiết bị chịu áp để lên kế hoạch cho vụ ép 2024-2025 do đó có một lượng nước không chứa thành phần ô nhiễm dẫn chảy tập trung xuống hồ sinh thái. Sau khi kết thúc vụ năm 2023-2024, Công ty triển khai nạo vét hồ sinh thái, tận thu các chất mùn hữu cơ lắng tại hồ sinh thái để tận thu mùn hữu cơ cho sản xuất phân bón.

Ngay sau khi kiểm tra, UBND huyện đã có văn bản số 805/UBND-TNMT ngày 5/4/2024 yêu cầu Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt; lập giấy phép môi trường, giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt và hồ sơ, giấy tờ khác có liên quan đảm bảo hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, giấy tờ trước khi đi vào hoạt động sản xuất vụ 2024-2025. Báo cáo UBND huyện trước ngày 31/12/2024. Nếu sau thời điểm nêu trên, Công ty không thực hiện, UBND huyện kiểm tra, xử lý theo quy định.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục