1. Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
2. Về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”  
3. V/v thực hiện chính sách bảo hiểm y tế theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc
4. Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
5. Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
6. Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh 19/5/1941-19/5/2021
7. Đề cương giới thiệu Luật SĐBS Luật Xử lý vi phạm hành chính
8. Kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
9. Quy định của Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về một số tội liên quan đến bạo lực gia đình
10. Quy định của Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về một số tội liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình
11. Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội
12. Xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
13. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sốvà miền núi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030
14. V/v sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
15. Một số quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm