1. Kế hoạch Tổ chức Cuộc vận động thiết kế áo dài Việt
2. Về việc: Đăng tải và vận hành địa chỉ về an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn số VMAP
3. Kế hoạch triển khai các hoạt động thích ứng với tình trạng “bình thường mới” trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
4. Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV
5. Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội giai đoạn 2020-2025
6. Kế hoạch tổ chức cuộc thi trắc nghiệm online “Tìm hiểu 90 năm hình thành và phát triển của Hội LHPN Việt Nam  
7. Đề cử xét trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020  
8. Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội LHPN các cấp và thí điểm đánh giá Ủy viên BCH chuyên trách Hội năm 2020
9. Kế hoạch khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ chi hội trưởng theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP
10. Hướng dẫn một số vấn đề về thực hiện sắp xếp tổ chức Hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
11. Phát động Cuộc thi “Phụ nữ sáng tạo- phát triển giải pháp giúp cải thiện vệ sinh và nước sạch ứng phó với biến đổi khí hậu và hòa nhập xã hội”  
12. Tổ chức các hoạt động trong “Tuần lễ Áo dài”
13. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong các cấp Hội Phụ nữ đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
14. Kế hoạch triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII
15. Kế hoạch tổ chức giao lưu chi hội trưởng tiêu biểu 2020