16. Triển khai đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV và kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam
17. Phân công phụ trách 63 tỉnh, thành, đơn vị Hội
18. Kế hoạch thực hiện Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2020
19. Chỉ thị 46-CT/TW ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027
20. Hướng dẫn số 49/HD-ĐCT ngày 01/10/2020 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
21. Hướng dẫn số 48/HD-ĐCT ngày 30 /9/2020 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về Hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027)
22. Công văn số 3833/UBND-KGVX ngày 03/12/2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
23. Công điện của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
24. Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
25. Kế hoạch Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027
26. Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)
27. Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021
28. Hướng dẫn công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
29. V/v triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021
30. Quyết định Về việc kiện toàn và đổi tên “Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng chống AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thành “Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang”