31. Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
32. V/v chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội thực hiện chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng; kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước ( 28/01/1941 - 28/01/2021)
33. V/v tuyên truyền thực hiện Kế hoạch hành động gđ 2020 - 2025 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện Chiến lược Dân số VN đến năm 2030
34. V/v tuyên truyền thực hiện Truyền thông dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
35. V/v thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
36. Kế hoạch tham gia cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2021
37. Kế hoạch tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
38. V/v hướng ứng các hoạt dộng trong “Tuần lễ Áo dài” và hướng dẫn đăng ký bản quyền tác giả về Áo dài
39. V/v thực hiện công tác PC dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
40. Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
41. V/v hưởng ứng chương trình “Vì nụ cười Phụ nữ”
42. V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021
43. V/v triển khai tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc
44. V/v tăng cường các biện pháp PC tai nạn thương tích cho trẻ em
45. Kế hoạch thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2021