46. Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường năm 2021
47. V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử”
48. V/v phối hợp tuyên truyền thực hiện truyền thông, giáo dục về công tác dân số năm 2021
49. V/v tham gia cuộc thi “Gia đình an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu”
50. V/v phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân “Ngày Công tác XH VN 25/3/2021”
51. KH thực hiện Chương trình mục tiêu QGXDNT mới gắn với Cuộc vận động “XD gia đình 5 không, 3 sạch ” năm 2021
52. Kế hoạch thực hiện tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021
53. V/v tuyên truyền tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
54. Kế hoạch Kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021
55. Kế hoạch Tổ chức Chương trình kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ”
56. Kế hoạch hoạt động hưởng ứng “Phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT gđ 2021 - 2025
57. V/v tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha) trên địa bàn tỉnh
58. V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
59. V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi tập trung đông người
60. V/v triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả phòng chống dịch Covid-19