46. Kế hoạch Tổ chức Chương trình kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ”
47. Kế hoạch Kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021
48. V/v tuyên truyền tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
49. Kế hoạch thực hiện tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021
50. KH thực hiện Chương trình mục tiêu QGXDNT mới gắn với Cuộc vận động “XD gia đình 5 không, 3 sạch ” năm 2021
51. V/v phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân “Ngày Công tác XH VN 25/3/2021”
52. V/v tham gia cuộc thi “Gia đình an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu”
53. V/v phối hợp tuyên truyền thực hiện truyền thông, giáo dục về công tác dân số năm 2021
54. V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử”
55. Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường năm 2021
56. Kế hoạch thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2021
57. V/v tăng cường các biện pháp PC tai nạn thương tích cho trẻ em
58. V/v triển khai tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc
59. V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021
60. V/v hưởng ứng chương trình “Vì nụ cười Phụ nữ”