1. Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
2. Đề cương giới thiệu Luật SĐBS Luật Xử lý vi phạm hành chính
3. Quy định của Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về một số tội liên quan đến bạo lực gia đình
4. Quy định của Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về một số tội liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình
5. Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội
6. Thông tư Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
7. Quyết định số 2282/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030”
8. Hiến pháp năm 2013
9. Luật phòng, chống mua bán người
10. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
11. Luật hòa giải cơ sở
12. Luật Hôn nhân và gia đình
13. Luật Trẻ em