Chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em nghèo

Với mong muốn không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, mang đến cái Tết Trung thu vui tươi, ấm áp cho trẻ em có hoàn ...