Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 05/2021

Quy định hỗ trợ tài chính trong Khu kinh tế - quốc phòng; tăng mức hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp; gia hạn hộ chiếu không phải trả phí... là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2021.

Độc đáo phố đi bộ Lâm Bình

Hưởng ứng chương trình “Người Tuyên Quang đi du lịch Tuyên Quang”, huyện Lâm Bình đã tổ chức chương trình phố đi bộ nhằm quảng bá những sản phẩm, nét ...

Lâm Bình tổ chức Chương trình Phố đi bộ

Nhằm tạo thêm những sản phẩm du lịch mới, tối 17/4, huyện Lâm Bình vừa tổ chức Chương trình Phố đi bộ tại khu vực đường đôi trung tâm huyện, với các ...