Lịch sử hình thành và phát triển Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang

Năm 1946, Tỉnh hội phụ nữ cứu quốc Tuyên Quang được thành lập, đồng chí Dương Thị Kim (Tức Dương Thị Ổn) là Bí thư Tỉnh Hội. Cuối năm 1946 đồng chí Dương Thị Kim được điều lên nhận công tác tại huyện Chiêm Hoá, Đồng chí Thái Hà làm Bí thư Phụ nữ cứu quốc tỉnh. Trong năm 1946, thực hiện chủ trương đưa cán bộ nữ trong lực lượng vũ trang và các tổ chức quần chúng khác về đảm nhận công tác phụ vận, tổ chức và lực lượng cán bộ phụ nữ của tỉnh, huyện được tăng cường. Ban phụ vận tỉnh được thành lập, Đồng chí Nguyễn Thị Lộc làm Trưởng ban. Hội phụ nữ cứu quốc được thành lập đến cấp huyện, xã. Trong số những bí thư phụ nữ cứu quốc đầu tiên của các huyện, có đồng chí Hồng Vân, Lê Minh Hoan (tức Được), Nguyễn Thị Bích (tức Thiện)…Hầu hết các đồng chí đều là ủy viên huyện bộ Việt Minh của các huyện. Nhiều chị em phụ nữ được nhân dân cử vào Ủy ban hành chính, Ban Chấp hành Việt Minh và Ban Chấp hành các đoàn thể Nông dân, thanh niên, công nhân.

Ngày 06/01/1946, lần đầu tiên trong lịch sử, phụ nữ Tuyên Quang tuổi đời từ 18 trở lên, không phân biệt giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo, dân tộc được đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội, lựa chọn người thay mặt mình vào cơ quan quền lực nhà nước cao nhất. Cũng trong năm 1946 phụ nữ Tuyên Quang còn tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp xã. Nhiều chị trúng cử Hội đồng nhân dân xã, tham gia vào chính quyền các cấp, công tác trong cơ quan của tỉnh, huyện.

Năm 1947, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang được thành lập.