Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang Nhiệm kỳ 2021 - 2026

1

Phạm Thị Thúy Hà

Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

2

Phan Thị Minh Tâm

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh.

3

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

4

Nguyễn Thị Tươi Minh

Phó Chủ tịch, Hội LHPN tỉnh.

5

Bùi Thị Hoa

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Xây dựng tổ chức Hội, Hội LHPN tỉnh.

6

Nguyễn Thị Phương Oanh

Ủy viên BTV, Trưởng ban GĐ-XH-KT Hội LHPN tỉnh.

7

Mai Thị Phương Thảo

Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng, Hội LHPN tỉnh.

8

Đỗ Thị Thu Hằng

Ủy viên BTV Hội LHPN tỉnh, ủy viên BCH Đảng bộ thành phố Tuyên Quang, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Tuyên Quang.

9

Nguyễn Thị Thu Thủy

Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, ủy viên BTV Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang.

10

Nguyễn Việt Hà

Đại biểu Quốc hội khóa XV, ủy viên BTV Hội LHPN tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang.  

11

Nguyễn Thị Thược Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp.

12

Âu Thị Mai Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

13

Dương Minh Nguyệt Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang.

14

Ngô Thị Thu Hà Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Phó Tổng biên tập Báo Tuyên Quang, ủy viên BCH Hội Nhà Báo tỉnh.

15

Mai Thị Hoàn Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

16

Nguyễn Thị Thu Huyền Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Trưởng phòng Xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

17

Hà Thị Hải Yến Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú - THPT tỉnh Tuyên Quang.

18

Trần Thị Kim Thoa Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen.

19

Bàn Thị Minh Châu Ủy viên BCH, Phó Trưởng Ban Xây dựng Tổ chức Hội, Hội LHPN tỉnh.

20

Hoàng Thị Huyền Ủy viên BCH, Phó Trưởng Ban Gia đình - Xã hội - Kinh tế, Hội LHPN tỉnh.

21

Hứa Thị Phương Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lâm Bình.

22

Nguyễn Thị Mến Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Na Hang.

23

Lê Thị Thanh Tâm

Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Chiêm Hóa.

24

Nguyễn Thị Hồng Ngoan Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hàm Yên.

25

Ngô Thị Thu Thủy Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Sơn.

26

Đinh Thị Hạnh Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Sơn Dương.

27

Trần Thị Phương Thảo Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân tỉnh Tuyên Quang.

28

Phạm Thị Lệ Thanh Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

29

Giáp Ánh Nguyệt Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Trung Môn, huyện Yên Sơn.

30

Nông Thị Ngọc

Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang.

31

Hoàng Thị Tuyên Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Thành Long, huyện Hàm Yên.