Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang Nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí PHẠM THỊ THUÝ HÀ
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh


Đồng chí PHAN THỊ MINH TÂM
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh


Đồng chí NGUYỄN THỊ THANH XUÂN
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh


Đồng chí NGUYỄN THỊ TƯƠI MINH
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Đồng chí
BÙI THỊ HOA
Ủy viên


Đồng chí
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH
Ủy viên


Đồng chí
MAI THỊ PHƯƠNG THẢO
Ủy viên


Đồng chí
ĐỖ THỊ THU HẰNG
Ủy viên


Đồng chí
NGUYỄN THỊ THU THUỶ
Ủy viên

Đồng chí
NGUYỄN VIỆT HÀ
Ủy viên