Ninh Lai mở lớp truyền dạy văn hóa Sán Dìu

Nhằm bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Sán Dìu, Hội LHPN xã Ninh Lai đã mở lớp truyền dạy văn hóa, tiếng nói, chữ viết và ...

Nan giải bài toán xóa bỏ hủ tục tảo hôn

Câu chuyện về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở miền núi vẫn là một vấn đề nóng trong những năm vừa qua. Dù đã có nhiều đề án, phương án để giảm ...

Đưa vốn chính sách về vùng khó

Quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã mang lại diện mạo mới cho các xã vùng sâu, vùng xa. Trong đó, không thể không nhắc đến ...