70 học viên tham gia tập huấn Nâng cao năng lực tổ chức, quản lý điều hành HTX

Sáng 9-7, tại huyện Sơn Dương, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh phối hợp Trường Bồi dưỡng cán bộ - Liên minh HTX Việt Nam tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực tổ chức, quản lý điều hành HTX” cho 70 học viên là cán bộ quản lý, thành viên các HTX trên địa bàn huyện Sơn Dương.

Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 9 đến 11-7 các học viên được tiếp cận kiến thức, kỹ năng trong tổ chức, quản lý điều hành HTX thích ứng với thời kỳ công nghệ mới; các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã nông nghiệp; xây dựng chiến lược và phương án sản xuất kinh doanh - thương hiệu sản phẩm - truy xuất nguồn gốc gắn với chuỗi giá trị; quy định về tài chính, kế toán; lợi ích của việc tham gia mô hình kinh tế tập thể; ứng dụng chuyển đổi số hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hợp tác xã.

Ngoài ra lớp tập huấn còn hỗ trợ các HTX phần mền quản lý sản xuất và kế toán cho HTX. Đây là cơ hội để các cán bộ quản lý, thành viên HTX được tiếp cận với những nội dung mang tính chuyên sâu kết hợp với kinh nghiệm từ hoạt động thực tế của các HTX. Sau khi khóa tập huấn kết thúc, mỗi học viên có thể áp dụng ngay những kiến thức, phần mềm áp dụng trong thực tiễn hoạt động của HTX mình nhằm nâng cao vai trò, vị thế và chất lượng sản phẩm của các HTX.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục