Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội không chuyên trách và thành viên, lãnh đạo hợp tác xã, tổ hợp tác

Ngày 04-05/7/2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội không chuyên trách và thành viên, lãnh đạo hợp tác xã, tổ hợp tác

Tham gia tập huấn có 55 học viên là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường, thị trấn và 50 học viên là thành viên, lãnh đạo hợp tác xã, tổ hợp tác thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trong 02 ngày tập huân, các học viên được truyền đạt các nội dung về Luật Hợp tác xã (sửa đổi) năm 2023; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Hướng dẫn lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án số 01) năm 2023 và kế hoạch thực hiện Đề án năm 2024 của Ban Điều hành cấp Trung ương; Kế hoạch thực hiện Đề án số 01 của tỉnh Tuyên Quang; Hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân, hội viên, phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Hướng dẫn xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, kết nối tiêu thụ sản phẩm; đăng ký sản phẩm OCOP.

Đây là những nội dung thiết thực, bổ sung kiến thức quan trọng cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách làm nhiệm vụ hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và lãnh đạo, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, việc làm và tham gia hoạt động xã hội.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn:

 

 

Ban Gia đình - Xã hội - Kinh tế, Hội LHPN tỉnh

Tin cùng chuyên mục