Gần 36.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn tỉnh được điều chỉnh tăng mức hưởng

Từ ngày 1-7, gần 36.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn tỉnh được chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo mức hưởng mới quy định tại Nghị định số 75/2024/NĐ-CP. Trong đó, có 14.199 người nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân đã được nhận tiền sớm hơn so với việc chi trả lương hưu, trợ cấp trực tiếp vào ngày 5 hàng tháng.

Trước đó, ngày 29-6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, thống nhất điều chỉnh tăng 15% lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 1-7. Phạm vi áp dụng bao gồm người đang hưởng lương hưu từ tham gia BHXH bắt buộc, người tham gia BHXH tự nguyện.

Đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh có mức lương thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng/tháng, có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

Ngay sau khi Nghị định 75 có hiệu lực, BHXH tỉnh đã tập trung đảm bảo tốt nguồn kinh phí, nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin… tiến hành chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH kịp thời cho người thụ hưởng bằng tiền mặt và qua tài khoản cá nhân đảm bảo đúng quy định.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục