Ninh Lai mở lớp truyền dạy văn hóa Sán Dìu

Nhằm bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Sán Dìu, Hội LHPN xã Ninh Lai đã mở lớp truyền dạy văn hóa, tiếng nói, chữ viết và hát Soọng cô cho trẻ em trên địa bàn xã.

Tham gia lớp học có 15 em nhỏ (độ tuổi từ 5 - 14) là học sinh dân tộc Sán Dìu  trên địa bàn xã. Lớp học hoàn toàn miễn phí do Chủ tịch Hội LHPN xã Ninh Lai hướng dẫn và lên lớp.

Thông qua lớp học nhằm truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Sán Dìu cho thế hệ trẻ, góp phần giữ gìn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Sán Dìu nói riêng, tinh hoa ngôn ngữ dân tộc Việt Nam nói chung. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2024.

Các em học sinh tìm hiểu, trải nghiệm cối giã gạo của đồng bào Sán Dìu.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục