Bế mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 4-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục làm việc và bế mạc.

Dự họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, Ủy ban MTTQ  và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

 Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Tại Kỳ họp đã thực hiện công tác tổ chức cán bộ. Đại biểu HĐND tỉnh đã bầu đồng chí Phạm Trọng Thuật giữ chức vụ Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; bầu đồng chí Nguyễn Đại Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đồng chí Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã tiếp thu các ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí tiếp thu và tiếp tục bám sát các mục tiêu theo các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh để cụ thể hóa và chỉ đạo các cấp, các ngành, các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động, kịp thời thực hiện các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vượt qua thách thức và phấn đấu đạt kết quả cao nhất mục tiêu năm 2024.

Với trách nhiệm là người đứng đầu UBND tỉnh, đồng chí đã làm rõ thêm một số nội dung trên các lĩnh vực. Đồng thời nhấn mạnh, các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, sản xuất nông lâm nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội… cần có sự nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt và vượt mục tiêu đã đề ra.

Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP để tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường; đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp… Ngành Giáo dục và Đào tạo cần hướng dẫn để nhân dân, cử tri mua sách giáo khoa phục vụ năm học mới ít tốn kém nhất; ngành Y tế bảo đảm vật tư y tế, đầy đủ vắc xin cho công tác phòng bệnh cho Nhân dân. Các cấp, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh…

Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm công vụ, không để xảy ra tình trạng nể nang, né tránh; tiếp tục thực hiện các lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã… UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, bảo đảm tính khoa học, hiệu quả.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh, HĐND tỉnh đã thảo luận, thống nhất thông qua 32 nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao để kịp thời ban hành chính sách cụ thể hóa các chính sách mới theo chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần tạo sự thống nhất, đồng bộ về pháp lý trên các lĩnh vực nhằm thúc đẩy, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh cần chỉ đạo khẩn trương quyết liệt việc thực hiện ngay sau khi các nghị quyết được ban hành, để các nghị quyết của HĐND tỉnh thực sự phát huy hiệu quả, đi vào cuộc sống…

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm và các đại biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Đặc biệt, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trong thời gian tới, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và nguyện vọng của cử tri. Trong đó, chú trọng một số nội dung: Bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn của tỉnh, phối hợp UBND tỉnh rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để ban hành nghị quyết đúng thẩm quyền; tăng cường hoạt động giám sát theo hướng toàn diện, sâu sát, quyết liệt và hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa các hình thức, phương thức và các chủ thể giám sát. Qua giám sát kịp thời phát hiện và kiến nghị cụ thể các giải pháp khắc phục hạn chế, vướng mắc.

Các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát giải quyết và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri; coi trọng tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh…

Đại biểu HĐND tỉnh tích cực học tập nâng cao năng lực thực tiễn, nắm chắc các quy định pháp luật để thực hiện tốt hơn nữa vai trò người đại biểu dân cử; tích cực tham gia thảo luận, đề xuất các vấn đề chất vấn tại kỳ họp; chủ động tiếp xúc cử tri nơi ứng cử, nơi cư trú, làm việc hoặc trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với cử tri…

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục