Chiêm Hoá phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2024

Ngày 8-7, Huyện uỷ Chiêm Hoá tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện (mở rộng) sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân và các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Sản xuất nông lâm nghiệp tiếp tục duy trì phát triển, đảm bảo thời vụ sản xuất. Huyện hiện có 25 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên. Các hoạt động văn hóa diễn ra sôi động; tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị của địa phương. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên; công tác phổ cập giáo dục các bậc học được quan tâm. An sinh xã hội được đảm bảo, công tác giảm nghèo thu được nhiều kết quả, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được chú trọng và tăng cường; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại biểu đã thảo luận và chỉ rõ những hạn chế, như giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách trên địa bàn, tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương, cơ quan, đơn vị huyện, xã, thị trấn nắm chắc tình hình cơ sở, tập trung lãnh đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; rà soát lại các nhiệm vụ còn chưa hoàn thành trong thực hiện các nghị quyết, kết luận, đề án, chương trình của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2024; đẩy mạnh tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách trên địa bàn; triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Đối với nguồn vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, cần tập trung thực hiện giải ngân đối với các dự án, tiểu dự án không còn vướng mắc về cơ chế, chính sách; tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; quan tâm công tác xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời đơn thư của công dân theo quy định.

Đồng chí đề nghị các cấp uỷ từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; thực hiện tốt công tác tạo nguồn để giới thiệu kết nạp đảng ở cơ sở...

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục