Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIX tiếp tục xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết

Sáng 4-7, tiếp tục nội dung chương trình làm việc, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục xem xét, thảo luận, thông qua các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, Ủy ban MTTQ  và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Toàn cảnh phiên họp.

8h00: Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình dự thảo Nghị quyết Thông qua Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn trình dự thảo Nghị quyết.

Theo dự thảo, Chỉ tiêu phân bổ diện tích các loại đất cụ thể như sau: đất nông nghiệp là 537.953 ha; đất phi nông nghiệp là 46.361 ha; đất chưa sử dụng là 2.481 ha. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất gồm: đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 5.171 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 7.552 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 59 ha. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng gồm 246 ha đất nông nghiệp và 108 ha đất phi nông nghiệp.

Đồng chí Ngụy Thu Thủy, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết.

Đồng chí Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Ngụy Thu Thủy trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết.

Làm rõ thêm về dự thảo Nghị quyết, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Mạnh Duyệt đã lý giải nguyên nhân đến thời điểm này mới hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất 5 năm; đồng chí cũng làm rõ thêm chỉ tiêu phân bổ diện tích các loại đất.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Mạnh Duyệt phát biểu làm rõ thêm chỉ tiêu phân bổ diện tích các loại đất.

100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) tỉnh Tuyên Quang.

8h15: Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình dự thảo Nghị quyết Quy định về học phí năm học 2023 - 2024; mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, mức chi trả cho đối tượng miễn, giảm học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường công lập có cấp tiểu học từ năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương trình dự thảo Nghị quyết.

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng gồm trẻ em mầm non và học sinh phổ thông, học viên đang theo học tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập; học sinh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền đóng học phí học tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Đồng chí Vũ Thị Giang, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết.

Đồng chí Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Vũ Thị Giang trình báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết.

Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết, Chủ tọa kỳ họp nhấn mạnh các đối tượng không phải nộp thêm học phí nếu có sự tăng thêm và cơ bản mức học phí năm học này bằng so với năm học trước, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại biểu Nguyễn Vũ Linh, tổ đại biểu Hàm Yên phát biểu tham gia vào dự thảo Nghị quyết.

Đại biểu Nguyễn Vũ Linh, tổ đại biểu Hàm Yên bày tỏ đồng tình với dự thảo Nghị quyết. Đại biểu đề nghị sau khi Nghị quyết được thông qua, các cấp, ngành, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nghị quyết được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vũ Đình Hưng phát biểu làm rõ thêm dự thảo Nghị quyết.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vũ Đình Hưng cho biết thêm, thời gian tới, ngành sẽ tham mưu UBND tỉnh thực hiện các giải pháp để việc chi trả cho đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục đảm bảo đúng đối tượng và đầy đủ.

100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết bằng máy tính bảng.

8h35: Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường hợp trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Tuyên Quang quản lý.

Dự thảo nêu rõ, mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng giá tối thiểu theo hạng bệnh viện tương ứng quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 21/2023/TT-BYT của Bộ Y tế. Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường hợp được xác định theo nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 21. Riêng mức giá các dịch vụ kỹ thuật đối với trạm y tế xã, phường, thị trấn bằng 70% mức giá của các dịch vụ.

Đồng chí Vũ Thị Giang, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết.

Đại biểu Phạm Trọng Thuật, tổ đại biểu thành phố Tuyên Quang thảo luận về dự thảo.

Thảo luận về dự thảo, đại biểu Phạm Trọng Thuật, tổ đại biểu thành phố Tuyên Quang đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ hơn mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong dự thảo chưa tương ứng mức lương cơ bản tăng từ ngày 1/7/2024.

Đại biểu Hứa Thị Hà, tổ đại biểu Sơn Dương thảo luận về dự thảo.

Đại biểu Hứa Thị Hà, tổ đại biểu Sơn Dương đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ tỷ lệ chênh lệch mức giá; tác động nếu nghị quyết được thông qua.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thành Hưng phát biểu làm rõ thêm dự thảo Nghị quyết.

Làm rõ thêm dự thảo, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thành Hưng cho biết, mức giá dịch vụ điều chỉnh trong dự thảo sẽ không có tác động lớn đối với đời sống người dân. Đối với mức giá dịch vụ chưa tăng theo mức lương cơ sở tăng hiện nay, đồng chí cho biết nếu thực hiện tốt việc bình ổn giá dịch vụ y tế thì không nhất thiết phải tăng lương thì tăng giá dịch vụ. Đảm bảo chi phí thấp nhất nhưng chất lượng dịch vụ người dân được thụ hưởng cao nhất. Đồng chí cũng thông tin thêm, các địa phương tương đồng như Tuyên Quang cũng xây dựng mức giá dịch vụ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết.

8h53: Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng đối với cộng tác viên dân số thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Cụ thể, mức chi bồi dưỡng hàng tháng đối với cộng tác viên dân số thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang bằng 0,25 mức lương cơ sở/người/tháng. Người làm cộng tác viên dân số do người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm được hưởng 100% mức bồi dưỡng hàng tháng. Người làm cộng tác viên dân số kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của một chức danh người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng 100% mức hỗ trợ của chức danh kiêm nhiệm theo quy định hiện hành.

Đồng chí Vũ Thị Giang, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa phiên họp.

Chủ tọa kỳ họp thông tin thêm, mức chi bồi dưỡng hàng tháng đối với cộng tác viên dân số thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã tăng 0,05% so với mức chi đang áp dụng.

100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết.

9h00: Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Dự thảo Nghị quyết nêu cụ thể các mức hỗ trợ kinh phí đối với các trường hợp gồm: cho người không thuộc trường hợp hưởng lương từ ngân sách nhưng được phân công trực tiếp giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy đang trong thời hạn quản lý; phục vụ công tác xóa bỏ cây có chứa chất ma túy; lực lượng thực hiện các biện pháp đấu tranh với tội phạm về ma túy; lực lượng trực tiếp bắt đối tượng truy nã phạm tội về ma túy; cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia phòng, chống ma túy bị phơi nhiễm hoặc nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; cán bộ, chiến sĩ và lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh với tội phạm về ma túy trong khi thi hành công vụ bị thương phải điều trị tại bệnh viện, suy giảm khả năng lao động; thân nhân của cán bộ, chiến sĩ và lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống ma tuý hy sinh trong khi thi hành công vụ.

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Lý Ngọc Thanh trình báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết.

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Lý Ngọc Thanh trình báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết.

Đại biểu Phạm Thị Kiều Trang, tổ đại biểu huyện Chiêm Hóa thảo luận về dự thảo Nghị quyết.

Đại biểu Phạm Thị Kiều Trang, tổ đại biểu huyện Chiêm Hóa đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ đối tượng hỗ trợ tại điều 3 dự thảo có bị trùng so với Nghị quyết năm 2023 của HĐND tỉnh không; làm rõ thêm việc không hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh với tội phạm về ma túy trong khi thi hành công vụ bị thương dưới 20%.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Phạm Kim Đĩnh Làm rõ thêm dự thảo Nghị quyết.

Làm rõ thêm dự thảo Nghị quyết, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Phạm Kim Đĩnh cho biết, các đối tượng trong dự thảo Nghị quyết không bị trùng lặp so với các đối tượng được quy định tại các văn bản khác của tỉnh. Đối với việc không hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh với tội phạm về ma túy trong khi thi hành công vụ bị thương dưới 20% bởi đã có chính sách hỗ trợ cho đối tượng này.

Đại biểu Nông Thị Bích Huệ tổ đại biểu Na Hang - Lâm Bình phát biểu đề nghị làm rõ thêm một số nội dung của dự thảo Nghị quyết.

Đại biểu Nông Thị Bích Huệ bày tỏ sự đồng tình với dự thảo nghị quyết. Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thêm việc hỗ trợ đối với người dân phát hiện, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng phục vụ công tác xóa bỏ cây có chứa chất ma túy, công tác phòng chống, đấu tranh tội phạm ma túy.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Phạm Kim Đĩnh cho biết, ngành đã có cơ chế đặc thù hỗ trợ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, trong đó có mức hỗ trợ cho người cung cấp thông tin.

100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết.

9h20: Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình dự thảo Nghị quyết Phê duyệt số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2024 - 2025.

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Trần Thị Hà trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết.

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Trần Thị Hà trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết.

Theo dự thảo Nghị quyết Phê duyệt số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2024 - 2025, tổng số hợp đồng lao động là 898 người (822 giáo viên, 76 kế toán). Cụ thể: mầm non 251 người; tiểu học: 236 người; trung học cơ sở: 392 người; trung học phổ thông: 19 người. Kinh phí thực hiện hợp đồng lao động bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách địa phương (ngoài kinh phí giao tự chủ của đơn vị).

Đại biểu thông qua Nghị quyết đạt tỷ lệ 98,15%.

9h57: HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết đã được thảo luận tại Tổ.

Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin, chiều ngày 1-7, HĐND tỉnh họp phiên nội bộ đã thảo luận 11 dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình và nghiên cứu các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với từng nghị quyết trình tại kỳ họp. Sau thảo luận các dự thảo nghị quyết tại phiên họp, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổng hợp, gửi UBND tỉnh để báo cáo tiếp thu, giải trình.

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, giải trình các vấn đề đại biểu HĐND tỉnh đã nêu ý kiến thảo luận đối với một số dự thảo Nghị quyết.

Đại biểu Tăng Thị Dương, tổ đại biểu huyện Sơn Dương.

Đối với dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đại biểu Tăng Thị Dương đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thêm việc phân cấp quyết định mức chi đối với từng nội dung.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Trương Quốc Khánh các nội dung mà đại biểu nêu.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Trương Quốc Khánh xin tiếp thu các nội dung mà đại biểu Tăng Thị Dương đã thảo luận. Đồng chí cho biết, các nội dung được soạn thảo theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Hà Quang Giai làm rõ thêm dự thảo Nghị quyết.

Làm rõ thêm dự thảo Nghị quyết này, đồng chí Hà Quang Giai, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh cho biết, Ban thẩm tra dự thảo xin được tiếp thu và sẽ phối hợp cơ quan soạn thảo chỉnh sửa nội dung dự thảo phù hợp.

10h15: Đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết.

100% đại biểu nhất trí thông qua các Nghị quyết: Quy định định mức lập dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết Thông qua số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết Về việc giao bổ sung dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân ngân sách địa phương (ngân sách cấp tỉnh) để ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn (đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang); Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 23 Trụ sởlàm việc Công an cấp xã trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết bằng máy tính bảng.

98,15% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Bổ sung danh mục dự án thực hiện thu hồi đất năm 2024 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

96,3% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 15 Trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Chiều nay, Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIX sẽ thực hiện nội dung về công tác tổ chức cán bộ và bế mạc kỳ họp. Phiên Bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên Báo Tuyên Quang online và các nền tảng mạng xã hội Facebook, YouTube Báo Tuyên Quang online.

Tin cùng chuyên mục