Sớm hoàn thành tuyển sinh đầu cấp

Công tác tuyển sinh đầu cấp học, chuẩn bị cho năm học mới 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh đang thực hiện theo đúng kế hoạch. Việc tuyển sinh được ngành ...