Khảo sát công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh

Ngày 12-6, Đoàn công tác của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã khảo sát tình hình thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, Hội Khuyến học các huyện, thành phố.

Trong thời gian qua, tỉnh Tuyên quang đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030; về xây dựng mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2023.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Đến nay, toàn tỉnh có 138/138 xã, phường, thị trấn có Hội Khuyến học. Trong 5 năm qua, Hội Khuyến học các cấp đã huy động được trên 83 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng trao học bổng, hỗ trợ nhiều giáo viên học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập…

Các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh; đổi mới hoạt động của hội khuyến học các cấp, công tác phối hợp giữa các cơn quan, đơn vị với Hội Khuyến học tỉnh trong triển khai thực hiện các chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương và địa phương…

Đoàn công tác Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ghi nhận những kết quả về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập mà tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; khuyến khích, động viên mỗi cá nhân, đơn vị cần tăng cường học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương…

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục