Agribank tạo lực cho doanh nghiệp phát triển

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Tuyên Quang (Agribank Tuyên Quang) luôn đóng vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển kinh tế. Bên cạnh việc đầu tư cho vay đến hộ gia đình và cá nhân, Agribank Tuyên Quang thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ, đầu tư tín dụng cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động. Trợ lực cho doanh nghiệp

Nâng cao giá trị sản phẩm chè truyền thống

Chương trình khuyến công với vai trò là “đòn bẩy” đã khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị nâng cao ...

Bảo đảm an toàn cho khách hàng

Từ ngày 1-7-2024, các giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng/lần hoặc tổng giá trị giao dịch trên 20 triệu đồng/ngày sẽ phải xác thực bằng khuôn ...