Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân gia đình, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 24/05, tại Làng Dùm, tổ 11, phường Nông Tiến, Phòng tư pháp thành phố phối hợp với UBND phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân gia đình, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

  

Quang cảnh hội nghị

     Tại hội nghị Báo cáo viên đã phổ biến và tuyên truyền về các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số; một số quy định về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống và các hình thức xử phạt; kiến thức và kỹ năng cơ bản trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình trong đồng bào DTTS.

     Cán bộ hội viên phụ nữ tuyên truyền các quy định của Luật Hôn nhân

     Thông qua hội nghị đã góp phần tiếp cận và thụ hưởng các hoạt động trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS; đồng thời, giúp đội ngũ cán bộ ở cơ sở, người DTTS nâng cao nhận thức pháp luật về hôn nhân, gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành vi trong hôn nhân, đặc biệt là ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số, sức khỏe sinh sản, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS trên địa bàn phường./.

 

Cổng TTĐT TPTQ

Tin cùng chuyên mục