1. ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHOÁ XV
2. Thể lệ cuôc thi “Ảnh Du lịch Tuyên Quang” năm 2024
3. Kế hoạch Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024
4. NQ Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023
5. Về việc tán thành chủ trương nhập xã Hồng Lạc và xã Vân Sơn để thành lập xã Hồng Sơn thuộc huyện Sơn Dương
6. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 03 dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
7. Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8. Tài liệu tuyên truyền Chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025
9. ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ
10. ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC NĂM 2023
11. Cẩm nang cơ chế, chính sách về giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025
12. Triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
13. Thể lệ cuộc thi “Viết về dân vận khéo”
14. Quyết định về việc ban hành thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia Tự hào một dải biên cương
15. Cuốn tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành năm 2023