Thẩm tra các dự thảo nghị quyết lĩnh vực kinh tế, ngân sách trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh

Sáng 23-6, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.
 

Các đại biểu dự họp.

Dự cuộc họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh và các đại biểu dự họp.

Cuộc họp đã thẩm tra các dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2022; Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây trội, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án cơ sở sản xuất, bảo dưỡng xe cơ giới, máy công trình; Nghị quyết Quy định phân cấp thẩm quyền khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết Bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung giải trình, làm rõ các vấn đề, thống nhất nội dung các tờ trình dự thảo nghị quyết do các cơ quan soạn thảo trình bày. 

Phát biểu tại buổi thẩm tra, lãnh đạo HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu những ý kiến đóng góp; rà soát lại toàn bộ các dự thảo nghị quyết về bố cục, số liệu, nội dung bảo đảm chính xác, hợp lý, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trước khi trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX sắp diễn ra.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục