“Thúc đẩy tài chính toàn diện đáp ứng nhu cầu giới thông qua Hội LHPN Việt Nam” hỗ trợ phụ nữ nghèo tăng cơ hội tiếp cận tài chính

Sáng ngày 25/6/2021, Ban điều hành dự án “Thúc đẩy tài chính toàn diện đáp ứng nhu cầu giới thông qua Hội LHPN Việt Nam” – Dự án do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện - đã tổ chức họp trực tuyến nhằm đánh giá kết quả thực hiện dự án từ tháng 3/2019 đến nay; triển khai các hoạt động tập trung trong thời gian tới.

Vươn tới tầm cao mới

Trải qua 189 năm hình thành và phát triển, Tuyên Quang - vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, có vị trí chiến lược quan trọng của Tổ quốc vẫn ...

Hiệu quả các mô hình kinh tế ở An Khang

Khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường, nhiều mô hình phát triển kinh ...