Thực hiện ước mơ “an cư” từ vốn vay nhà ở xã hội

Sau 5 năm triển khai thực hiện, chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thông qua Ngân hàng chính sách xã hội đã và đang giúp hàng trăm hộ gia đình cán bộ, công chức, người lao động thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ổn định về nơi ở, thực hiện ước mơ an cư, lạc nghiệp. An cư cho cán bộ, người lao động

Tân Hà phát triển thương mại dịch vụ

Nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) đã tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các thành phần phát triển ...