Mặt bằng lãi suất chưa biến động lớn

Thời gian gần đây, một số ngân hàng tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất huy động khiến nhiều người lo ngại về mặt bằng lãi suất cho vay sẽ sớm bị điều ...

Hạn chế nợ xấu phát sinh

Nợ xấu đã và đang tác động tiêu cực đến việc lưu thông dòng vốn vào nền kinh tế. Để hạn chế sự gia tăng nợ xấu, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đang ...

Quyết liệt đưa chính sách vào cuộc sống

Tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2016-2021 tập trung đầu tư đến 100% số xã, phường, thị trấn, trong đó ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn ...